ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เหมาะกับตัวคุณ

เนื่องด้วยในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ด้วยเหตุนี้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จึงเพิ่มจำนวนขึ้นตามสถิติยอดจดทะเบียนรถประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีข่าวอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ประเภทนี้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็ทวีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่สามารถช่วยป้องกัน จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เราได้

รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ คืออะไร

คือ รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่ว ๆ ไป หรือที่เรียกกันจนติดปากว่าสี่สูบ

ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดของเครื่องยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถ รถที่เรียกว่า บิ๊กไบค์

จะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250cc ขึ้นไปจนถึง 2400cc ซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีรูปแบบของเครื่องยนต์

และระบบส่งก าลังที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีตั้งแต่สูบเดี่ยว ถึง 6 สูบ และจัดวางอยู่ในรูปแบบของสูบเรียง

และสูบ Vในส่วนระบบส่งก าลังก็จะมีตั้งแต่ระบบที่ใช้โซ่ ใช้เพลาขับ และใช้สายพาน จัดแบ่งตามรูปแบบการใช้งาน

ของผู้ขับขี่ 

รูปแบบของการประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ 

เป็นประกันที่นอกเหนือจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มครองที่อาจเกิดขึ้นและเกินความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. ซึ่งประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 1

คุ้มครองทั้งคู่กรณีและของผู้เอาประกันเอง ซึ่งให้ความคุ้มครองมากที่สุด

  • ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2 +

คุ้มครองบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ที่มีประกันภัยนี้ โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะบก

  • ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 2

คุ้มครองค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีเท่านั้น และจะได้รับความคุ้มครองแค่ในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้

  • ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ชั้น 3 +

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ ทั้งรถของผู้ซื้อประกัน และคู่กรณี แต่คุ้มครองในกรณีที่ชนรถที่มีคู่กรณี

  • ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น 3

คุ้มครองน้อยที่สุด โดยให้ความคุ้มครองรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น จึงทำให้ประกันประเภทนี้มีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุดอย่างไรก็ตาม การมีประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่สูงของการซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และที่สำคัญคือความช่วยเหลือยามบาดเจ็บ