สมัครงาน PR Manager

สมัครงาน PR Manager ทำอะไรบ้าง

สมัครงาน PR Manager ทำอะไรบ้าง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PR Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อขององค์กร สร้างชื่อเสียงและสร้างความมั่นใจว่าช่องทางมีเดียของบริษัทมีประสิทธิผล ในฐานะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณจะร่างหรือดูแลการสร้างสื่อเผยแพร่และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย สร้างความสัมพันธ์กับนักข่าวและผู้มีอิทธิพลหลัก และจัดการการตอบสนองต่อสถานการณ์ “วิกฤต” ของบริษัท […]